Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescili, birleşmesi, bölünmesi, ortakları ve alacaklarına ilişkin düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, bir şirketin kurulması ve devamında ticari hayatta faaliyet gösterebilmesi için uyulması gereken kuralları gösterdiğinden şirketler için vazgeçilmezdir.