Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, banka ve finans konularında yargıda belirlenmiş maddelerce desteklenen yasal hüküm ve olayları kapsamaktadır. Finans Hukuku; Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır. Çetinkaya Kuçbay Hukuk Bürosu, “Bankacılık ve Finans Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
  • Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
  • Kurumsal Finansmanı
  • Finansal Kiralama
  • Varlık Finansmanı
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Uluslararası Ticaret Finansı
  • Proje Finansmanı
  • Sermaye Piyasası Uygulamaları
  • Denizcilik ve Yatçılık Finansmanı